Benefiční putování: úsek Chvalkovice – Žireč

Závěrečný den benefičního putování po východočeské Svatojakubské cestě na podporu Domova Svatého Josefa v Žirči pokračoval úsekem z Chvalkovic přes Kuks až do cíle tj. Domova Svatého Josefa v Žirči.

Po prohlídce kostela ve Chvalkovicích jsme kousek pokračovali po modré turistické značce, ale nevšimli jsme si odbočku na žlutou, a tak jsem si hned z rána zakufrovali 😀

V Kuksu jsme se ale během oběda v restauraci Baroque všichni opět našli 🙂

Pokračovali jsme přes Hospital Kuks, kde byl příjemný chládek… ale museli jsme pokračovat dále…

Cestou jsme si prošli novodobou Křížovou cestou 21. století a už dorazili do Žirče… právě včas na mši, kterou kvůli nám posunuli na 14 hodinu 🙂

Dále nám udělali prohlídku Kostela sv. Anny a přímo Domova sv. Josefa. Podívali jsme se na jejich bylinkovou zahrádku a ochutnali dobroty z místní kavárny…

Continue reading

Benefiční putování: úsek Červený Kostelec – Chvalkovice

Pokračujeme 2. den po východočeské Svatojakubské cestě benefičním putováním na podporu Domova Svatého Josefa v Žirči dalším úsekem z Červeného Kostelce přes Ratibořice a Českou Skalici do Chvalkovic.

Tento den se k nám přidali nový účastníci. Jednak 2 nevidomé holky a také zahraniční delegace.

Jako první jsme si udělali zastávku v místní výrobně bylinkových sirupů Camellus, kterou provozuje stejná Oblastní Charita jako Domov Svatého Josefa. Čekala nás degustace a prohlídka výrobny.

Dále jsme pokračovali po Svatojakubské cestě do Kostela Navštívení Panny Marie, kde nás místní paní seznámila se strhující historii tohoto místa.

Cesta pokračovala přes Babiččino údolí se zastávkou ve mlýně na oběd a u zámku Ratibořice. V České Skalici jsme se zase občerstvili místní zmrzlinou 😉

V podvečer jsme dorazili do Chvalkovic, kde nás místní pán starosta nechal přespat zdarma v tělocvičně u hasičů za což mu děkujeme.

Continue reading

Benefiční putování: úsek Police nad Metují – Červený Kostelec

Po východočeské Svatojakubské cestě naplánoval Poutník Petr další putování – tentokrát benefiční na podporu Domova Svatého Josefa v Žirči.

Připojil jsem se o den později v Polici nad Metují a pokračoval do Červeného Kostelce, kde jsme se ubytovali v Háčku, který provozuje Oblastní charita Červený Kostelec. Tento úsek jsem šel sám a i když jsem začal až v 14:00, tak jsem ho celkem rychle zvládl. Na večeři následovala zasloužená odměna – marinovaná kuřecí křidélka v Restauraci Divadlo, která byla opravdu famózní.

Continue reading